தமிழ்நாடுமதுரை

மதுரையில் கிடைத்த சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வெட்டுகள்! ஆய்வாளர்கள் மகிழ்ச்சி

மதுரை மாவட்டம் கிண்ணிமங்கலம் என்னும் கிராமத்தில் சில வாரங்களுக்கு முன் தமிழி வகை கல்வெட்டு ஒன்றும் வட்டெடுத்து கல்வெட்டு ஒன்றும் கிடைத்தது. இக்கல்வெட்டுகளை தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டது. “எகன் ஆதன் கோட்டம்” என்று வாக்கியத்தின் எழுத்தமைதியை ஆராய்ந்ததில் இக்கல்வெட்டின் காலம் கி.மு 2 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு. 1ஆம் நூற்றாண்டு ஆக இருக்கும் என்ற ஆய்வாளர்களின் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது.

முதற்கட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் கிண்ணிமங்கலம் கோவில் வளாகத்தில் கிடைத்த தமிழி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட தூணானது நீத்தோர் நினைவாக எழுப்பபட்ட நினைவுத்தூண் என தெரிவித்துள்ளனர். இக்கல்வெட்டுக்கு வலு சேர்க்கும் புதிய ஆதாரங்கள் எதிர்காலத்தில் கிடைக்கும் வரை இக்கல்வெட்டு நீத்தோர் நினைவாக எழுப்பபட்ட நினைவுத்தூணாக கருதப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை தனது ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

நீத்தார் வழிபாடு என்பது இறந்தவர்களை வழிபடும் ஒரு பண்பாட்டு முறையாகும். இதை பல்வேறு வகையான மக்கள் அவரவர் வழக்கத்திற்கு ஏற்ப கொண்டாடுவர். தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற பழங்கால கல்வெட்டுகள் கிடைத்து வருவது ஆராட்சியாளர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button