தென் அமெரிக்க நாடான பொலிவியாவில் ஆண்டு காலண்டரை மாற்ற அந்நாட்டு அதிபர் யுவோ மோரல்ஸ் முடிவு செய்துள்ளார்.

303

தற்போது பயன்படுத்திவரும் ஆங்கில காலண்டரில் இருந்து மாறுபட்டு பழங்கால காலண்டர் முறையை பின்பற்ற அந்நாட்டு அதிபர் முடிவு செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பொலிவியா அதிபர் யுவோ மோரல்ஸ்,
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஆங்கில காலண்டர் முறையில் இருந்து நாங்கள் வேறுபட்டு நிற்கிறோம், எங்கள் நாட்டு மக்கள், 5 ஆயிரத்து 524 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளார். 524 ஆண்டுக்கு முன் அமெரிக்காவை கொலம்பஸ் கண்டுபிடித்ததற்கு முன்னதாகவே எங்கள் பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்துவந்துள்ளனர். எனவே எங்கள் ஆண்டு 2016 அல்ல; ஐந்தாயிரத்து, 524. என யுவோ கூறியுள்ளார். எனவே நாங்கள் பழங்கால காலண்டரை பின்பற்ற விரும்புகிறோம் என தெரிவித்த அவர் புதிதாக நடைமுறைக்கு வரும் இந்த பழங்கால காலண்டரில் 13 மாதங்களும், மாதத்திற்கு 28 நாட்களும் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.