பாஸ்போர்ட்டில் இருப்பிட முகவரி அச்சிடுவதை நிறுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது!

374

பாஸ்போர்ட்டில் இருப்பிட முகவரி அச்சிடுவதை நிறுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பாஸ்போர்ட்டின் முதல் பக்கத்தில், புகைப்படம் மற்றும் தனிநபர் விபரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. கடைசி பக்கத்தில் இருப்பிட முகவரி உள்ளிட்ட விபரங்கள் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். இதனிடையே 2012ஆம் ஆண்டு முதல் அனைத்து பாஸ்போர்ட்களிலும் பார்கோடு இடம் பெறுகிறது. இதனால், பாஸ்போர்ட்டின் கடைசி பக்கத்தில் உள்ள இருப்பிட முகவரியை அச்சிடுவதை நிறுத்துவதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. மேலும் இ.சி.ஆர். எனப்படும் குடியுரிமை சோதனை தேவை உள்ளவர்களுக்கு, ஆரஞ்ச் நிறத்தில் பாஸ்போர்ட் வழங்கவும் ஆலோசித்து வருகின்றனர். இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டாலும் ஏற்கனவே உள்ள பாஸ்போர்ட்கள், புதுப்பிக்கப்படும் வரை செல்லும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.