தமிழகத்தில் மருத்துவப் படிப்பிற்கான முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் இன்று தொடங்கின.

332

தமிழகத்தில் மருத்துவப் படிப்பிற்கான முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் இன்று தொடங்கின.
தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு அடிப்படையில் முதல்முறையாக மருத்துவக் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. இதையடுத்து முதலாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் இன்று தொடங்கின. சென்னை ஸ்டான்லி, கே.எம்.சி., எம்.எம்.சி. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் வந்தனர். அவர்களை மூத்த மாணவர்களும், பேராசிரியர்களும் வரவேற்றனர்.