கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் பண்டிகை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

248

கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் பண்டிகை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கப்பட்டு, தசரா பண்டிகையில் ஒரு நாள் கூடுதலாக சேர்க்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. இந்த அறிவிப்பிற்கு தமிழகத்தை சேர்ந்த பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வந்தனர். இதனையடுத்து, கட்டாய விடுமுறைப் பட்டியலில் பொங்கல் பண்டிகை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. தசரா விடுமுறைக்கு பதிலாக பொங்கல் பண்டிகை பட்டியலில் சேர்க்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.