2011ஆம் ஆண்டு தாக்குதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஈரான் நாட்டிற்கான தூதரை இங்கிலாந்து அரசு தற்போது நியமித்துள்ளது.

230

2011ஆம் ஆண்டு தாக்குதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஈரான் நாட்டிற்கான தூதரை இங்கிலாந்து அரசு தற்போது நியமித்துள்ளது.
கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் மாதம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால், தெஹ்ரானில் உள்ள இங்கிலாந்து தூதரகம் தாக்கப்பட்டதை, தொடர்ந்து அந்த தூதரகம் மூடப்பட்டது. தற்போது தெஹ்ரானில் இங்கிலாந்து தூதரகம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, ஓராண்டு ஆகியுள்ளது. இதையடுத்து, ஈரான் நாட்டிற்கான தூதரை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக இங்கிலாந்து அரசு நியமித்துள்ளது. கத்தார் மற்றும் ஏமன் நாடுகளுக்கான முன்னாள் இங்கிலாந்து தூதரான நிகோலஸ் ஹோப்டன் ஈரானுக்கான தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இங்கிலாந்து மற்றும் ஈரான் இடையேயான உறவில் இது மிகவும் முக்கியமான தருணம் என்று பிரிட்டன் வெளியுறவுத் துறை செயலாளர் போரிஸ் ஜான்ஸ்சன் தெரிவித்துள்ளார்.