தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக 248 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது….

718

தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக 248 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு 248 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங%