சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு 216 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

282

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு 216 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு 27 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 2 ஆயிரத்து 902 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 216 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 23 ஆயிரத்து 216 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. இதேபோன்று, 24 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு 29 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 3 ஆயிரத்து 104 ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி கிராமுக்கு 1 ரூபாய் 20 காசுகள் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 47 ரூபாய் 50 காசுகளாகவும், கிலோவுக்கு ஆயிரத்து 120 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி 44 ஆயிரத்து 430 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.