தங்கம் விலை சவரனுக்கு 64 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

212

தங்கம் விலை சவரனுக்கு 64 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 64 ரூபாய் குறைந்து, 23 ஆயிரத்து 512 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிராம் தங்கம் 2 ஆயிரத்து 939 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 24 கேரட் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 31 ஆயிரத்து 430 ரூபாயாக உள்ளது.
பார் வெள்ளியின் விலை கிலோவிற்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 45 ஆயிரத்து 820 ரூபாய் ஆகவும், ஒரு கிராம் வெள்ளி 49 ரூபாய் ஆகவும் விற்பனையாகிறது.