தங்கம் விலை பவுனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து காணப்படுகிறது.

218

தங்கம் விலை பவுனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து காணப்படுகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 23 ஆயிரத்து 336 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிராம் தங்கம் 2 ஆயிரத்து 917 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது.
24 கேரட் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 31 ஆயிரத்து 200 ரூபாயாக உள்ளது.
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு 260 ரூபாய் குறைந்து 47 ஆயிரத்து 160 ரூபாயாகவும், ஒரு கிராம் வெள்ளி 50 ரூபாய் 50 காசுகளாகவும் விற்கப்படுகிறது.