தங்கம் விலை சவரனுக்கு 128 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

123

தங்கம் விலை சவரனுக்கு 128 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 128 ரூபாய் அதிகரித்து, 22 ஆயிரத்து 136 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிராம் தங்கம் 2 ஆயிரத்து 767 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. 24 கேரட் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 28 ஆயிரத்து 950 ரூபாயாக உள்ளது.
பார்வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து 40 ஆயிரத்து 760 ரூபாய் ஆகவும், ஒரு கிராம் 43 ரூபாய் 60 காசுகளாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.