சுமார் 11 லட்சம் போலி பான் கார்டுகள் செயலிழப்பு -மத்திய அரசு

247

சுமார் 11 லட்சம் போலி பான் கார்டுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு செயலிழக்க செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ராஜ்யசபாவில் பதிலளித்த மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் சந்தோஷ் குமார் கங்வார்,
பான் கார்டு என்பது வரி விதிப்பில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகவும், ஒரு நபர் மேற்கொள்ளும் அனைத்து நிதி பரிவர்த்தனைகளை ஒருங்கிணைப்பதாகவும் உள்ளது எனக்குறிப்பிட்டார்.
ஒரு நபருக்கு ஒரு பான் கார்டு ஒதுக்கீடு என்பதை மீறி, ஒரே நபருக்கு ஏராளமான பான் கார்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன கூறிய அவர்,
ஜூலை 27-ஆம் தேதி கணக்கீட்டின்படி, போலி பான் கார்டுகள் மொத்தம் 11 லட்சத்து 44,211 அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நீக்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.